BUILT HERITAGE, ENERGY AND ENVIRONMENTAL-FRIENDLY INTEGRATED TOOLS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF HISTORIC URBAN AREAS

Potreba po trajnostnem razvoj je v času hitrih okoljskih, gospodarskih in socialnih sprememb postal glavna tema na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni. Tudi ohranjanje stavbne dediščine mora slediti sodobnim potrebam spreminjajočega se sveta, čemur sledi projekt BhENEFIT, katerega tema je celovit pristop k upravljanju grajene stavbne dediščine (Historic Built Areas-HBA). Projekt upošteva širok spekter medsebojno povezanih vidikov, ki zadevajo dnevno vzdrževanje v povezavi s trajnostnim ohranjanjem in vrednotenjem kulturne dediščine.

Skozi projekt se bo oblikovala celovita strategija upravljanja HBA, ki bo vključevala oceno funkcionalne združljivosti med zgodovinsko vrednostjo stavbne dediščine, predvideno uporabo in optimizacijo vzdrževanja stavb.

Partnerji projekta BhENEFIT se bodo ukvarjali s tremi vsebinskimi področji:
- izdelava strategije za izboljšanje sistema upravljanja HBA
- preučitev možnosti povezovanja in sinhronizacije predpisov, odgovornosti institucij in samega izvajanja varstva
- uvajanje novih orodij za izvajanje strategije upravljanja, ki bodo povečala učinkovitost ključnih deležnikov v smislu večjega povezovanja aktivnosti varstva in aktivnega sodelovanja zaposlenih.

BhENEFIT metodologijo bo razvijalo 13 partnerjev in jo potrdilo na podlagi 8 pilotnih aktivnosti. Vsaka izmed pilotnih aktivnosti se bo ukvarjala s ključnimi problemi HBA v Centralni Evropi: potresi, poplave, onesnaženost, turizem, energetska učinkovitost itd. Razvita orodja (akcijski načrti, IKT orodja, itd.) bodo prilagojena lokalnim potrebam.

Trajanje projekta:  06.2017 – 11.2019  

Kontaktna oseba na UIRS: dr.Vlasta Vodeb, vlasta.vodeb@uirs.si, t: +386(0)41714518

Partnerji projekta:

 1. Municipality of Mantova (Italija), vodilni partner
 2. Municipality of Poprad (Slovekia)
 3. City of Karlovac (Hrvaška)
 4. Szabolcs 05 Regional Development Association of Municipalities (Madžarska)
 5. Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija (Slovenija)
 6. Emilia Romagna Region (Italija)
 7. Slovak University of Technology in Bratislava, SPECTRA Centre of Excellence of the EU (Slovaška)
 8. Urbanistični inštitut Republike Slovenije (Slovenija)
 9. University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Avstrija)
 10. North-west Croatia Regional Energy Agency (Hrvaška)
 11. Eastern Hungarian European Initiatives Foundation (Madžarska)
 12. IURS – Institute for Sustainable Development of Settlements (Češka)
 13. Politecnica consulting engineering firm cooperative society (Italija)

 

Več informacij o projektu najdete na spletni strani:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/BhENEFIT.html